ĐĂNG KÝ


Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin sau:

Tôi đồng ý Điều Khoản & Điều Kiện chương trình

 

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH TẶNG SAMSUNG ZIP, SH MODE VÀ SH150I

 1. Tặng SAMSUNG ZIP cho khách hàng đủ điều kiện sau:
  1. Mở tài khoản giao dịch đầu tiên và nạp đủ $30.000
  2. Giao dịch đủ 300 lot với điều kiện thời gian mở và đóng lệnh phải cách nhau ít nhất 5 phút
 2. Tặng SH MODE cho khách hàng đủ điều kiện sau:
  1. Mở tài khoản giao dịch đầu tiên và nạp đủ $70.000
  2. Giao dịch đủ 700 lot với điều kiện thời gian mở và đóng lệnh phải cách nhau ít nhất 5 phút
 3. Tặng SH 150i cho khách hàng đủ điều kiện sau:
  1. Mở tài khoản giao dịch đầu tiên và nạp đủ $150.000
  2. Giao dịch đủ 1000 lot với điều kiện thời gian mở và đóng lệnh phải cách nhau ít nhất 5 phút
Thời hạn tham gia chương trình : 01/07/2020 đến 30/09/2020

BẢNG XẾP HẠNG


Xếp Hạng Họ và Tên Số lot giao dịch
1 T.H.N 870
2 P.T 867
3 T.N 859
4 P.Q.T 844
5 Đ.K.T 841