Nhà Môi Giới
Tham gia chương trình Thưởng Chiết Khấu cạnh tranh nhất
Nhà môi giới đầu tư (viết tắt là IB) được cung cấp các dịch vụ Marketing và quảng cáo chất lượng cao; nhà môi giới chịu trách nhiệm chính là giới thiệu khách hàng đầu tư và giao dịch với công ty. IB không hoạt động như một nhân viên và đại diện của công ty; và không cung cấp, tư vấn các chiến lược đầu tư cho khách hàng. Về mặt này, chúng tôi mong muốn làm rõ rằng quyền hạn của IB được giới hạn trong việc giới thiệu khách hàng và không cung cấp bất kỳ chiến lược đầu tư nào. Cũng cần lưu ý rằng một cá nhân hoặc một nhóm có thể hoạt động như là một IB cho nhiều công ty khác.
Chương trình Nhà môi giới đầu tư của Febroker là cơ hội tốt dành cho các cá nhân và các tổ chức có mong muốn tìm kiếm lợi ích từ việc nhận phí chiết khấu bằng cách giới thiệu khách hàng mới đến Febroker. Chương trình Thưởng Chiết Khấu giới thiệu khách của chúng tôi có mức phí rất cạnh tranh và được tính dựa trên khối lượng giao dịch của nhà đầu tư do bạn giới thiệu .

Liên hệ với chúng tôi để tham gia Chương trình Nhà môi giới

Chương Trình Liên Kết
Chúng tôi chào mừng bạn đến với một Chương Trình Liên Kết hữu hiệu nhất và mang lại nhiều lợi ích nhất đến cho việc kinh doanh của bạn khi đăng ký tham gia với chúng tôi trong chương trình này. Ngay sau khi bạn hoàn thành việc đang ký tham gia Chương Trình Liên Kết cùng chúng tôi, các Chuyên viên Quản Lý Tài Khoản độc lập và chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để giúp bạn tối đa hoá được các lợi ích mà bạn mong muốn và đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình hợp tác với chúng tôi. Chương Trình Liên kết không chỉ mang lại lợi ích gia tăng doanh thu cho bạn mà còn mang lại một môi trường giao dịch đáng tin cậy, công bằng và thuận lợi cho sự đầu tư giao dịch của khách hàng của bạn giúp cho mối quan hệ kinh doanh giữa bạn và khách hàng của bạn ngày càng tốt đẹp hơn. Đây là chương trình mang lại lợi ích song phương cho cả 3 bên, chúng tôi gọi đó là chương trình Win – Win

Liên hệ với chúng tôi để tham gia
Chương trình liên kết

Nhãn Trắng
Chương Trình Nhãn Trắng của chúng tôi dành cho các doanh nghiệp mới hoặc đang phát triển có mong muốn phát triển và mở rộng việc kinh doanh của mình với quy mô lớn. Là đối tác Nhãn Trắng, chúng tôi cung cấp cho bạn đầy đủ các công cụ quản lý để bạn có thể kiểm soát hệ thống cơ sở hạ tầng và minh bạch các giao dịch cho khách hàng của bạn; và hỗ trợ bạn đa phương diện trong việc quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng. Khi lựa chọn trở thành đối tác Nhãn Trắng với chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn hiểu được bạn sẽ chịu sự ràng buộc chặt chẽ với chúng tôi thông qua các điều khoản, điều luật và quy định gắt gao cũng như việc chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ hệ thống khách hàng và môi trường kinh doanh của bạn nhằm đảm bảo cung cấp một môi trường giao dịch an toàn và công bằng cho tất cả khách hàng

Liên hệ với chúng tôi để tham gia
Chương trình nhãn trắng